Committees

Chairman

  Mo-Wei Shen (Zhejiang University, China)

  Anna Wang Roe (Zhejiang University, China)

  Chang-Bing Huang (Institute of Psychology, Chinese Academy of Science, China)

 

Commitees

  Xiao-Lan Fu (Institute of Psychology, Chinese Academy of Science, China)

  Sheng He (Institute of Biophysics, Chinese Academy of Science, China)

  Wu Li (Beijing Normal University, China)

  Zhong-Lin Lu (Ohi State University, USA)

  Tian Xue (University of Science and Technology University, China)

  Zheng-Qin Yin (Army Medical University, China)

  Cong Yu (Peking University, China)

  Fang Fang (Peking University, China)

  Yi Jiang (Institute of Psychology, Chinese Academy of Science, China)